Multilingualism

How can people most effectively talk to each other if they do not share a common first language?

In a fascinating lecture, Italian interlinguist Professor Federico Gobbo introduces us to a unique, but little known, phenomenon: the international language Esperanto.

The full citation for the lecture is:

Gobbo, Federico (2015) Interlinguïstiek, een vak voor meertaligheid. Interlingvistiko, fako por multlingvismo. Interlinguistics, a discipline for multilingualism. Oratie 532 van de Universiteit van Amsterdam. Uitgesproken bij de aanvaardiing van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Interlinguîstiek en Esperanto’ aan de faculteit der Geesteswetenschappen op vrijdag 13 maart 2015. Amsterdam: Vossiuspers UvA.

Read my review here.